Про нас

Чому проект називається "Уповноважена освіта"?

«Уповноваження» - це старий термін з новим змістом. Означення «уповноважений» чи «уповноважена» вживається в наступних словосполученнях - «уповноважений амбасадор», «уповноважена з прав людини», тощо. Це означає, що ця людина має «повні важелі» для презентації своєї країни за кордоном або в питаннях захисту прав людини. Безумовно, ті «повні важелі» обмежені, але це обмеження є проявом внутрішньої сили, а не безсилля. За аналогією, кожна людина має повні права («повні важелі») на повну самореалізацію, самопрезентацію незалежно від ... (читаємо далі будь-який міжнародний документ чи, наприклад, нашу Конституцію) «раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань», тощо. А ми ще додаємо - від віку, бо думка і позиція кожної дитини так само цінна і заслуговує на повагу.

 

Що таке «Уповноважена освіта»?

В усьому світі шкільна освіта базується на педагогіці відмінностей або розбіжностей. Така освіта спрямована на те, щоб більше підкреслити існуючі соціальні відмінності між хлопцями та дівчатами між чоловіками та жінками, ніж знайти подібність, яка могла б усунути такі розбіжності.Така педагогіка починається вдома та підтримується всім суспільством. Батьки виховують дівчат відмінно від хлопців, бо батьки, родичі, сусіди сприймають дівчат радикально відмінно від хлопців. Ця відмінність базується не на фізіологічних відмінностях, а на соціалізованих, які підмінюють фізіологічні. Подивіться в переважну кількість читанок для самих молодших класів - «Мама мила раму» - соціалізація згідно «жіночих» і «чоловічих» ролей продовжується з перших шкільних кроків. Так, продовжується, бо починається вона з народженням особи жіночої чи чоловічої статі.
Очевидно, що дівчата відмінні від хлопців біологічно. Така відмінність, психологічна чи фізична, відображає різницю між статями, жіночою та чоловічою. Роль жінки природно пов’язана з вагітністю, народженням дитини та годуванням немовляти.
Однак, статеві ролі це не те ж саме, що й ґендерні ролі. Ґендер відповідає різниці між чоловіками та жінками, яка базується на соціо-культурних засадах та знаходиться далеко за фізичними відмінностями. В суспільстві жінки мають тенденцію виконувати ролі та норми, що відрізняються від ролей, що виконуються чоловіками.

 

Чому потрібна уповноважена освіта?

Педагогіка уповноваження дає дівчатам обізнаність щодо їхнього потенціалу, а також можливість повністю реалізувати їхні таланти. Педагогіка уповноваження водночас змінює хлопців, їхнє ставлення та оцінки, робить їх соціально відповідальнішими.
Зрештою педагогіка уповноваження готує дівчат та хлопців для ролей взаємної підтримки, громадської активності та державного будівництва на засадах саме партнерської моделі стосунків.
«Рівність є життєвою потребою людської душі. Вона полягає у визнанні - публічному, загальному, справжньому, реально вираженому настановами та звичаями, що всіх людей належить однаково поважати та шанувати, оскільки повага притаманна людині як такій і не має жодних ступенів.
Отже, неминучі відмінності між людьми ніяким чином не повинні означати відмінності у мірі пошани.»

 

Коли було розпочато «Уповноважену освіту»?

У 1996 році в трьох містах України - Києві, Сімферополі, Ужгороді

 

Хто здійснює проект «Уповноважена освіта»?

Ініціатором проекту був Інформаційно-консультативний жіночий центр разом з трьома жіночими громадськими організаціями - центром «Жіноча ініціатива» (Сімферополь), Жіночим консультативним центром Закарпаття (Ужгород), центром «Спадщина» (Київ). 1997 року цими та іншими організаціями було створено Всеукраїнську асоціацію уповноваженої освіти і комунікації.
Методологія та підхід уповноваженої освіти отримали позитивні відгуки Інституту підвищення кваліфікації провідних працівників освіти Міністерства освіти України та учбових закладів, в яких було впроваджено програму. Багато організацій та ініціаторок цього виховання здійснюють реалізацію уповноваженої освіти на місцях на громадських засадах.

 

Які наслідки має впровадження уповноваженої освіти?

 По закінченні пілотного проекту самими учасницями та учасниками даного проекту було створено незалежні молодіжні організації, сферою діяльності яких стале прагнення ґендерної рівності в суспільстві.
Уповноважене виховання надасть можливість дівчатам посісти гідне місце, насамперед, в школі, вдома, а пізніше в суспільстві.
Уповноважене виховання надасть також нові можливості для збільшення доходів та заробітної плати жінок, посилюючи таким чином їх роль в соціо-економічному розвитку.
Підвищення ролі жінки, зміна її ролі сприятиме зміні суспільства в цілому. Ми станемо жити в новому, менш агресивному, стабільнішому світі - це те, чого так потребує сьогодні людство.
Отже, краща освіта для дівчат зробить світ кращим для всіх.
Уповноважена освіта дуже важлива і для хлопців - вона робить їх соціально відповідальнішими, комунікативнішими, менш агресивними.
Нині ми маємо вісім молодих тренерів-хлопців, які пройшли вишкіл на тренінгу для тренерів і можуть самі впроваджувати ідеї гендерної рівності для своїх ровесників.
Рівно чотири роки тому лише декілька жінок пройшли перший в своєму житті тренінг для тренерів, який перетворився нині в тренерську школу. Навчання згідно цієї методики пройшли в Україні за цей час близько семи тисяч осіб.
Безумовно, в масштабах країни - це струмок, проте всі повноводні ріки починаються саме із струмка.

 

Хто може стати тренером з уповноваженої освіти?

Бажано, щоб майбутні тренери мали гуманітарну освіту і були недомінаторними в стосунках з іншими.

Бажано, щоб майбутні тренери могли (але не обмежувалися):
·   добре справлятися із складнощами, властивими цій діяльності;
·   вкладати значні зусилля в свій розвиток;
·   експериментувати з новими ідеями, випробовуючи;
·   розуміти і сприймати засадничі принципи ненасильницького недомінаторного підходу;
·   турбуватися про своє здоров`я;
·   просити, приймати і сприймати висловлення інших про свої підходи до життя і роботи;
·   вміти визначати, ідентифікувати і описувати свої життєві цілі і завдання;
·   мати значний потенціал для подальшого навчання і розвитку;
·   мати систематизований підхід до вирішення проблем;
·   знаходити задоволення в змінах;
·   регулярно переглядати цілі своєї діяльності;
·   розуміти засадничі принципи розвитку ефективності роботи груп;
·   ефективно розподіляти свій час;
·   постійно прагнути нового досвіду;
·   вірити в можливість змін стосунків людей одне до одного, до себе, до своєї роботи;
·   працювати над створенням атмосфери відкритості і довіри в групах;
·   добре складати плани;
·   відчувати для себе важливість почуття успіху;
·   регулярно оцінювати свою роботу і успіхи;
·   заохочувати тих, хто працює поруч;
·   спокійно ставитися до своїх помилок, не впадаючи у відчай;

 

Які принципи підготовки тренерів з уповноваженої освіти?

Підготовка тренерів базується на безперервному навчанні.
Спочатку людина, бажаюча в майбутньому стати тренером, має пройти тренінг на одну з тем (блоків) програми. Це може бути також тренінг-презентація з елементами різних блоків.
Після такого тренінгу ця людина має висловити своє бажання бути тренером і подати заявку на проходження тренінгу для тренерів.
Тренінги для тренерів потребують більших людських зусиль, часу, коштів, тому вони відбуваються набагато рідше, ніж звичайні тренінги.
Пройшовши тренінг для тренерів, людина може починати працювати в парі з тренерами, які мають більше досвіду і навичок. Ми називаємо їх, як правило, старшими тренерами.
Час від часу для всіх тренерів, незалежно від тривалості і обсягу їх досвіду, проводяться тренінги підвищення кваліфікації. На таких тренінгах обговорюються різноманітні проблеми, які виникають під час проведення тренінгів; вивчаються нові вправи; вносяться корективи до існуючих.
Неможливо отримати звання тренера один раз і назавжди. Тренером можна і треба становитися все життя. Це важка і тривала робота, насамперед, над собою.
В одних аудиторіях слід намагатися говорити найпростішими словами і висловами, бо інакше наші намагання будуть мало зрозумілими. В інших - від тренера чекають високого інтелектуального розвитку. І в обох - треба почуватися природно. Бо штучність дуже швидко відчувається групою.
Постійної роботи над собою вимагає також перетворення декларування наших основних правил в щоденне життя і поведінку.
Дорогу долають ті, що нею йдуть, а на дорозі цій стільки цікавих, корисних і незабутніх зустрічей!

 

Які критерії оцінки впровадження проекту можна використовувати?

·    Кількість навчальних закладів, в яких поширюється уповноважена освіта;
·    Впровадження курсу в альтернативну програму;
·    Кількість задіяних в проекті учнів зі співвідношенням за статтю;
·    Відстеження наслідків впливу уповноваженої освіти;
·    Адекватне висвітлення проекту в засобах масової інформації;
·    Збільшення кількості молодих тренерів;
·    Створення і участь в молодіжних організаціях;
·    Зростання кількості тренерів-чоловіків;
·    Офіційні відгуки;
·    Кількість заявок на впровадження курсу;
·    Вплив на зміни в законодавстві;
·    Розробка і випуск методичних матеріалів;
·    Участь вчених, педагогів, науковців і науковок в реалізації проекту і його дослідженнях;
·    Підготовка молодих лідерів;
·    Зацікавлення державних освітніх установ;
·    Збільшення кількості пілотних майданчиків;
·    Створення і реалізація супутніх проектів;
·    Введення ідей уповноваженої освіти до навчального процесу вищої школи;
·    Спрямування проекту на маргінальні групи;
·    Залучення ґендерно-чуйних вчителів і вчительок до реалізації проекту;
·    Кількість чоловіків - ініціаторів уповноваженої освіти;
·    Створення молодіжних організацій, які працюють в руслі уповноваженої освіти;
·    Залучення до проекту батьків учнів.